Geloven is …

Ontdek Jesus Christus, Zoon van God. Hij wilde voor ons sterven .... uit liefde.

God in de armen vallen

Wat geloof jij?
Ik nodig je uit te ontdekken wat er nou toch zo mooi is aan het christelijk geloof. Mijn motief?
  1. Tot mijn 53e was ik overtuigd atheïst. Vrij plotseling, door het lezen van de Bijbel, werd ik door het christelijk geloof aangetrokken. Sinds ik christen ben, ben ik  een gelukkiger mens. Misschien kan dat voor jou ook zo werken. Ik wil je op weg helpen.
  2. Eventuele misverstanden en vooroordelen die je kunnen afhouden van een zoektocht naar Jezus, wil ik proberen weg te nemen. Ik vertel  vooral over de vooroordelen die ik zelf had. Misschien herken je ze. Misschien heb je andere bezwaren tegen het christelijk geloof. Reacties zijn welkom.

Reino Beck

 

Geniet van het leven, zo zegt de Bijbel.
Jordaan
Jordaan
×
Farizeeër en schriftgeleerde
Schriftgeleerden en Farizeeërs
×
De 12 apostelen
12 discipelen of apostelen
×
Meer van Galilea
12 discipelen of apostelen
×