Subnavigatie

X

Wat geloven christenen en waarom?

Geloof

Wat heb je aan het geloof?
Heel veel! Voor dit leven (er is immers ook een leven vóór de dood) en het leven daarna!

Vóór- en nadat ik God leerde kennen. Nog vragen?

Vóór- en nadat ik God leerde kennen. Nog vragen?

Onbetwijfeld geloof
De cultuur van de Bijbel mag dan vóórwetenschappelijk zijn, de waarheid van de Bijbel OVERSTIJGT de wetenschap. Sommige waarheden moet je halverwege tegemoet komen.

geloofstrap

Overigens: twijfelen mag. Bidden voor geloof ook!

Is that all there is?
Waar draait het om in het leven?

Welk doel heeft JOUW leven? Is het groot genoeg om voor te leven?

 

Google weet alles?
Google weet alles, omdat de wetenschap alles lijkt te weten. Maar is dat wel zo? Of is het denkbaar dat ons kennen een grens heeft? Als je meer voor mogelijk houdt dan het oog kan zien, wordt het bestaan van een bovennatuurlijke wereld denkbaar. Dan is openbaring mogelijk.

Ik geloof dat God ons via Bijbelschrijvers vertelt wie Hij is: liefde, rechtvaardigheid, trouw, barmhartigheid, genade, Schepper van het heelal.

Gebed: praten tegen muren?
God luistert altijd. Hij verhoort onze gebeden op Zijn tijd en op Zijn manier.  Je gebed komt verder dan het plafond!

Waarom zou je bidden als God toch alles al weet? God vind het geweldig als je Hem in vertrouwen neemt.

Waarom zou je bidden als God toch alles weet...

God

God aanbidden?
Wie of wat is het hoogste dat jij aanbidt?

Is dat hoog genoeg?

Boos op God?
Dat mag. Stort je hart uit bij God. Dat kan sinds Jezus ons met God verzoend heeft door Zijn offer aan het Kruis. God lijdt met je mee.

God loves you. Kent Hij mij dan?
Nou en of: God houdt van jou. Hij heeft elke haar op je hoofd geteld. Hij doorgrondt je en toch houdt Hij van je. Dat maakt gelukkig, toch?godwillhelp

Mensen zullen je beschadigen. God zal je genezen.
Mensen zullen je vernederen. God zal je oprichten.
Mensen zullen je veroordelen. God zal je rechtvaardigen.
Heb geloof.

In Gods hand?
Veilig in Gods hand. God dwingt je tot niets. Geloof is niet: regeltjes naleven. Geloof leidt juist tot vrijheid. Vrij van zonde, vrij van angst, vrij van verslaving, vrij van wrok en ga zo maar door.

vrij

Is het leven zinloos?
Misschien zijn je doelen te laag. Zoek het hogerop: bij God.

Doelen te laag: wijsheid,  geluk, veiligheid, populariteit, macht, roem, rijkdom, kennis, uiterlijk, vrienden

Doelen te laag: wijsheid, geluk, veiligheid, populariteit, macht, roem, rijkdom, kennis, uiterlijk, vrienden

Is God streng?
Ja en nee. God is rechtvaardig EN liefdevol. God vindt je waardevol. Hij geeft je onvoorwaardelijke liefde. Ga dus niet gebukt onder het oordeel van anderen over jou.

Alleen God kan over mij oordelen

Alleen God kan over mij oordelen 

Heeft God een plan voor mij?
Ja. Hij leidt je leven, maar Hij verwacht wel dat je zelf ook stappen zet. Als je in Hem gelooft, biedt Hij je eeuwig leven in zijn nabijheid. Als je dat in het oog houdt, lijkt je dagelijkse sores een stuk minder belangrijk.

Gods plannen voor je leven overtreffen rijkelijk je dagelijkse omstandigheden.

Gods plannen voor je leven overtreffen rijkelijk je dagelijkse omstandigheden.

Jezus

God, OK. Maar wat moet ik met Jezus?
Jezus is de Zoon van God. Hij IS GOD voor 100% en ook mens, ook voor 100%.

God steekt Zijn hand uit en die hand is Jezus.
Jezus is bij je in goede en slechte tijden.
Autunm leaves. Jesus doesn’t.
Je bent een parel in Zijn hand.

Jezusleeft

Luister naar wat Jezus allemaal deed toen Hij op aarde rondliep.

Hemelse rijkdom?
Jezus Christus kwam om ons te dienen. Hij bracht hemelse rijkdom: het eeuwig leven. Geloof Hem en ook jij mag eeuwig bij Hem zijn.

PS. In de hemel is geen bier. Drink het hier.

Christus in mij. Wat betekent dat?
Dat betekent dat je doet wat Jezus Christus zou doen.

Wat betekent ICHTUS?

Heb je dit christelijke symbool (ichtus) wel eens gezien? Ichtus is het Griekse woord voor “vis”: .

Op z’n Grieks gespeld: Iesous (Iota),  Christos (Chi),  Theou (Theta),  Uios (Upsilon),  Sotér (Sigma). Dat betekent: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Mogelijk heb je op je auto een sticker met een klein visje en een grote haai? Ik dacht vroeger net als jij. Lees waarom dat veranderde.

Jezus houdt ook van jou!

Eeuwig leven?
Duurt dat niet erg lang? Ja, maar het is volop genieten. Het is voorbehouden voor wie de liefde van Jezus accepteren.

eeuwig leven

eeuwig leven

Kerstboodschap
Besef je wat we vieren met kerst? Nee? Kijk dan op waaromkerst.nl.

En Pasen dan? Dat lees je hier.

Is er dan redding nodig?
De goede herder liet 99 schapen in de steek om er 1 te redden. Dat verhaal vertelt Jezus ons in de Bijbel, in een gelijkenis.  Jezus is de Goede Herder. Hij wil je Zijn liefde geven. Hij heeft zijn leven gegeven om jou te redden. Om je weg te sleuren bij de poorten van de hel. Om jou straks eeuwig bij zich te hebben.

Sommige schapen willen niet gered worden

Waarom gaat het altijd over zonde?
Door zonde mis je je doel, namelijk leven tot eer van God. Zonde schept afstand tussen God en jou, want God is heilig en verdraagt geen vuil.

Jezus Christus stierf aan het Kruis om alle zonden van de mensheid op zich te nemen. Laat je door Jezus witwassen. Hoe? Geloof in Hem! Belijd je zonden en je krijgt vergeving.

Vind je jezelf wel aardig “wit”? Kijk dan eens naar dit “witte” schaap in de sneeuw. Die kan wel een wasbeurtje gebruiken, toch? Jij dus ook.schaap_in_sneeuw

Bijbel

Is de Bijbel ouderwets?
Vroeger dacht ik van wel. Tot ik erin begon te lezen. Als je zelf  “een bijbel” zou moeten schrijven, zou hij nooit bevatten wat DE BIJBEL bevat. De Bijbel is zo fascinerend, dát verzin je niet. Alleen daarom al moet hij van God afkomstig zijn.

Ouderwets is hij niet, want mensen van nu zijn net als mensen van toen. En ook God is niet veranderd.

Moeilijk leesbaar? Pak een moderne vertaling, dan zul je het meeste wel begrijpen.

Doe eens gek, ga naar een kerk. Daar hoor je er meer over.

De Bijbel? Van harte aanbevolen.

Facebook-Bijbel

Is de Bijbel betrouwbaar?
Cirkelredenering:

  • Hoe weet je dat God bestaat? Dat staat in de Bijbel.
  • Hoe weet je dat de Bijbel waar is? Dat is het onfeilbare Woord van God.

Geloof is net een kluwen wol: je moet het begindraadje zien te vinden voor je hem kunt afrollen. Waar is het begindraadje van het geloof? Dat kan bij iedereen anders zijn. Mijn ervaring: als je beseft hoe betrouwbaar de Bijbel is, heb je al een begin van een beginnetje te pakken. Ga maar eens op zoek naar de betrouwbaarheid van de Bijbel. Spiderman bestaat niet, God wel.

god-and-spiderman-proof

Is de Bijbel onfeilbaar?
Vergelijk een foto met een schilderij…foto_versus_schilderijDe foto geeft de werkelijkheid exact weer. Een schilderij geeft de werkelijkheid ook weer, niet exact, maar de schilder accentueert datgene wat hij belangrijk vindt. Het schilderij is daardoor expressiever dan de foto.
 
Zo is het ook met de Bijbel. De Bijbel is geen droge opsomming van exacte feiten, maar een boek met echt gebeurde geschiedenissen waarbij bewust bepaalde accenten zijn gelegd. Een  expressieve weergave van de werkelijkheid dus.
Is de Bijbel saai?

Meestal niet. Sommige verhalen zijn humoristisch, sommige avontuurlijk, sommige romantisch.

En weer andere zouden niet misstaan in een soapserie! Als je denkt dat de Bijbel een moralistisch boek is met perfecte mensen, heb je het mis. Veel Bijbelse personages deugen voor geen meter.

De Bijbel heeft ook iets weg van een geschiedenisboek, maar dan wel één waarin God centraal staat. Een God die omziet naar de mens die maar niet deugen wil.

De Bijbel is niet voor niets het best verkochte boek aller tijden.

Kerk

Moet je elke week naar de kerk?
Niets is verplicht, maar ik zou er niet zonder willen.

De kerk is niet een gebouw, maar mensen. Geen foutloze mensen, maar mensen die zoveel mogelijk op Jezus proberen te lijken. Join the club. Het is leuker dan je denkt.

Blijde boodschap? Hoezo?
In de kerk hoor je de blijde boodschap te horen. Als de boodschap NIET blij is, ga dan naar een andere kerk.

Blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus

Blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus

Blijde boodschap? Ja, want de lang verwachte Messias is gekomen: Jezus Christus, de Zoon van God. Hij was onschuldig, maar kreeg toch de doodstraf. Dat deed Hij voor ons. Om onze schuld tegenover God te betalen. Onze relatie met God is daardoor hersteld. We mogen God zien als onze Vader en eeuwig bij Hem leven.

Kerk: regeltjes naleven?
Als je naar de kerk gaat moet je van alles en mag je niets meer.Is dat zo?

Nee, gehoorzaam alleen God. Mensen kunnen wel regeltjes bedenken, maar bedenk dat je vrij bent om ervan te denken wat je wilt. Overdenk eens deze Goddelijke regels:

Godelijke_regels

Dat is geen must voor mij, maar iets waarnaar ik streef uit liefde voor Jezus om Hem op die manier te eren.

boekje ChristenDOM

Reino Beck

 

Hoe ik, verstokte atheïst, christen kon worden…