Geloven is …

Ontdek Jesus Christus, Zoon van God. Hij wilde voor ons sterven .... uit liefde.

God in de armen vallen

Ik nodig je uit te ontdekken wat er nou toch zo mooi is aan het christelijk geloof. Mijn motief?
  1. Tot mijn 53e was ik overtuigd atheïst. Vrij plotseling, door het lezen van de Bijbel, werd ik door het christelijk geloof aangetrokken. Sinds ik christen ben, ben ik  een gelukkiger mens. Misschien kan dat voor jou ook zo werken. Ik wil je op weg helpen.
  2. Eventuele misverstanden en vooroordelen die je kunnen afhouden van een zoektocht naar Jezus, wil ik proberen weg te nemen. Ik vertel  vooral over de vooroordelen die ik zelf had. Misschien herken je ze. Misschien heb je andere bezwaren tegen het christelijk geloof. Reacties zijn welkom.

Reino Beck

Geniet van het leven, zo zegt de Bijbel.

Acht verschillen tussen atheïsme en christelijk geloof

KenmerkenAtheïsmeChristelijk geloof
1. Wat is de ultieme realiteit?Ten diepste is alles terug te voeren op materie.De grond van ons bestaan is een persoonlijke God, die eeuwig bestaat.
2. Wat is de aard van de kosmos?Er bestaat niets anders dan de natuur, natuurwetten en kansprocessen.De materiële natuur is geschapen en slechts een deel van de werkelijkheid.
3. Is er een hoogste wezen?Er bestaat niet zoiets als een god of goden. De mens schiep de idee 'god'.God is een transcedent Persoon, die soeverein en rechtvaardig is.
4. Wat is de zin van het bestaan?Er is geen diepere zin te ontdekken in het bestaan. Je kunt je leven wel zinvol invullen. Dat doet ieder op eigen wijze, subjectief en pragmatisch.God heeft de wereld gemaakt met een doel: een relatie tussen de mens met Hemzelf en relaties van mensen onderling.
5. Wat is het mensbeeld?De mens is het toevallig product van evolutie, een naakte aap. Er is alleen een gradueel verschil met de dieren.De mens is uniek, omdat God hem schiep naar Zijn beeld. Elk mens is daarom waardevol.
6. Wat is ethiek?Ethiek is een set afspraken in de menselijke cultuur. Er bestaat geen absolute waarheid omtrent goed en kwaad.Er is een absolute standaard voor goed en kwaad, afgeleid van het goede en heilige karakter van God.
7. Wat kenmerkt wetenschap?Wetenschap is de weg om de realiteit te doorgronden.Wetenschap is een door God gegeven activiteit om de aarde te doorvorsen en te beheren.
8. Is er evolutie?Wij en de wereld om ons heen bestaan. Er moet dus een evolutionair en historisch pad zijn.Evolutionaire processen zijn onderdeel van Gods schepping en onderhouding van de wereld.
Met dank aan Cees Dekker voor deze typering.

geloven, waarom zou je?

Jordaan
Jordaan
×
Farizeeër en schriftgeleerde
Schriftgeleerden en Farizeeërs
×
De 12 apostelen
12 discipelen of apostelen
×
Meer van Galilea
12 discipelen of apostelen
×