Tijdbalken

De Bijbel is geschreven gedurende een periode van zo’n 1600 jaar door 40 schrijvers en bevat 66 boeken. Ondanks dat er eenheid. Geen wonder want er is in feite maar één Auteur: God.

Er gebeurt van alles in de Bijbel. Te veel om op te noemen. Wanneer vonden die gebeurtenissen plaats? De tijdbalken hieronder zijn dan ook bij lange na niet uitputtend.

 

1. Tijdbalk Nieuwe Testament

  • Deze tijdbalk gaat o.a. over de vraag wanneer de Boeken van het Nieuwe Testament (zo ongeveer) geschreven zijn. Ongeveer, want de geleerden zijn het niet eens over de exacte data.
  • Ook vind je er wanneer de Apostel Paulus zijn zendingsreizen maakte.
Tijdbalk Nieuwe Testament
Klik op afbeelding om de tijdbalk Nieuwe Testament te starten.
 

2. Tijdbalk Oude Testament: koningen van Israël + Juda

Saul was de eerste koning van het land dat God aan Abraham, Izaak en Jacob had beloofd. Daarna volgden koning David en koning Salomo. Na Salomo splitste het land zich in Israël in het noorden en Juda in het zuiden. Elk had eigen koningen. Dat duurde tot er vreemde overheersers kwamen. In Israël gebeurde dat eerder dan in Juda.

Deze tijdbalk geeft de regeringsperioden aan van de koningen van beide rijken.

Tijdbalk Oude Testament-Koningen
Klik op afbeelding om de tijdbalk Oude Testament te starten.

geloven, waarom zou je?

Jordaan
Jordaan
×
Farizeeër en schriftgeleerde
Schriftgeleerden en Farizeeërs
×
De 12 apostelen
12 discipelen of apostelen
×
Meer van Galilea
12 discipelen of apostelen
×