Bijbel VERS!

Je kunt God niet horen spreken
als je niet in zijn Boek leest.

orangejuice

AANBEVOLEN
DAGELIJKSE
HOEVEELHEID
SPIRITUELE
VITAMINES
 

 

 

Grappig filmpje over het Bijbelboek Handelingen der Apostelen, verteld in 3 minuten.
 
 
En wat dacht je van het Oude Testament verteld in 5 minuten?
 

geloven, waarom zou je?

Jordaan
Jordaan
×
Farizeeër en schriftgeleerde
Schriftgeleerden en Farizeeërs
×
De 12 apostelen
12 discipelen of apostelen
×
Meer van Galilea
12 discipelen of apostelen
×