Evangelie jukebox

Evangelie. Wat is dat eigenlijk?

Het woord betekent ‘goed nieuws’. Wat is dat goede nieuws dan? Hang lekker achterover en laat je voorlezen! Of download mp3‘s via de app van www.bible.is (Faith comes by hearing).


Het Evangelie volgens Marcus met audiodrama (hoorspel) van Faith comes by hearing. Per hoofdstuk een samenvatting.

geloven, waarom zou je?

Jordaan
Jordaan
×
Farizeeër en schriftgeleerde
Schriftgeleerden en Farizeeërs
×
De 12 apostelen
12 discipelen of apostelen
×
Meer van Galilea
12 discipelen of apostelen
×