Nadenkertje

Is het bovennatuurlijke denkbaar?

Vóór het huis een tuin.
Achter een bende mieren.
De tuin vóór
kennen ze niet.
Daar zijn ze nooit geweest.
Dat hebben ze nooit gezien.
Is die er wel?

Wij zijn als mieren
Het tastbare is ons domein.
Het domein daarboven.
kennen we niet.
Daar zijn we nooit geweest.
Dat hebben we nooit gezien.
Is dat er wel?

YES, YESmieren1

geloven, waarom zou je?

Jordaan
Jordaan
×
Farizeeër en schriftgeleerde
Schriftgeleerden en Farizeeërs
×
De 12 apostelen
12 discipelen of apostelen
×
Meer van Galilea
12 discipelen of apostelen
×