Bestaat God?

Bestaat God? Welk godsbeeld heb je?

Een man ging naar de kapper…

Verteller:
Een man ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen. Ze begonnen een gesprek over allerlei zaken. Al gauw kwamen ze bij de vraag of God wel bestaat.
Kapper:
Kijk, ik geloof niet dat God bestaat.
Klant:
Waarom zegt u zoiets?
Kapper:
Nou, je hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en je ziet dat God niet bestaat. Als God zou bestaan, zouden er dan zoveel zieke mensen zijn? En zoveel honger, zoveel ongelukken. Nee, als hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde. Ik kan me niet voorstellen dat een God dat allemaal kan toestaan.
Verteller:
De klant was even stil maar zei verder niets. Toen zijn haar geknipt was, verliet de man de kapperszaak. Onderweg naar huis zag hij een man op straat met heel lang haar. De klant ging onmiddellijk terug naar de kapperzaak en zei tegen de kapper:
Klant:
Kappers bestaan niet!
Kapper:
Maar ik ben kapper en ik sta hier vlak voor je!
Klant:
NEE! Kappers bestaan gewoon niet. Als zij echt bestonden, zouden er geen mensen meer rond lopen met lang haar.
Kapper:
Natuurlijk bestaan er wel kappers. Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons toe komen.
Klant:
Dat is ‘t hem nou juist. God bestaat ook. Al die ellende op aarde komt omdat mensen niet naar hem toegaan.